Ansøgning om Landzonetilladelse

På forhåndsdialogmøde med Byggeri på Stigsborg Brygge, den 18. januar 2019, blev vi informeret om, at der, pga. ændret anvendelse af klubhuset, skulle ansøges om Landzone-tilladelse.

Proceduren herfor er, at vores ansøgning offentliggøres på Aalborg Kommunes hjemmeside og samtidig sendes i nabohøring.

Tidsperspektivet for ansøgningen er således ca. 4 uger til By- og Landskabsforvaltningens behandling, og efterfølgende 4 ugers klagefrist fra offentliggørelse og udsendelse af materialer i fbm. nabohøring.

I forlængelse af ovennævnte forhåndsdialogmøde er ansøgning om landzonetilladelse og tillægsskrivelse blevet udarbejdet og indsendt til Aalborg Kommune. Se de to dokumenter ved at klikke på de respektive links.

Se også plantegning og snit af det fremtidige projekt.